Từ nay, bạn sẽ được miễn phí vận chuyển hoàn toàn khi mua sách “Trò chuyện với AI”. Chỉ cần nhập mã ưu đãi FSSACH ở bước thanh toán đơn hàng là bạn sẽ được miễn phí vận chuyển hoàn toàn.

Điều kiện áp dụng:

  • Đơn hàng chỉ có duy nhất sản phẩm sách “Trò chuyện với AI”
  • Mã ưu đãi không áp dụng cho đơn hàng có chứa sản phẩm khác ngoài sách “Trò chuyện với AI”
  • Chỉ áp dụng giới hạn 100 mã ưu đãi mỗi ngày.