Chuỗi Trầm Hương Bình An 5li – 108 hạt

799.000

Có thể đeo thành dây chuyền trên cổ hoặc đeo cổ tay quấn 3 vòng.

[danhchonguoiban]