Chuỗi Trầm Hương May mắn 06li – 108 hạt

199.000

Có thể đeo thành dây chuyền trên cổ hoặc đeo cổ tay quấn 3 vòng.

[danhchonguoiban]