Hộp Trầm khoanh Tài Lộc (Hộp 30 khoanh)

600.000

Thời lượng cháy: 4h
Công dụng: Xông trầm đẩy âm khí, kích hoạt dương khí, lưu thông sinh khí. Từ đó vượng khí tới và chiêu tài dẫn lộc tới nơi đó.