Nhang Trầm Thượng Phẩm (39cm – 50 nén)

500.000

Chiều dài: 39cm

Số lượng: 50 nén

Thời gian: 100 phút

Công dụng: dâng cúng Thần Phật, Chư Thần Linh, Tổ Tiên…