Nụ Kỳ Hương Thượng Phẩm (Hộp 35 nụ)

999.000

Thời lượng cháy: 20-25 phút

Công dụng: Xông trầm đẩy âm khí, kích hoạt dương khí, lưu thông sinh khí. Từ đó vượng khí tới và chiêu tài dẫn lộc tới nơi đó.

[danhchonguoiban]