Các cộng đồng hỗ trợ Doanh Nghiệp

Trên Sàn Bán Hàng, chúng tôi sẽ giúp Doanh Nghiệp có được giải pháp bán hàng rất chuyên nghiệp với từng bước bán hàng. 

Doanh nghiệp tham gia Sàn Bán Hàng không phải chỉ bán hàng, mà bạn sẽ được hỗ trợ các mục sau: 

- Tư vấn về Sản phẩm bán hàng

- Định hướng nội dung để dùng bán hàng (status, text...) 

- Quy trình bán hàng: biết làm các bước nào để bán hàng trên Mạng xã hội. 

- Truyền thông thương hiệu

- Sản xuất nội dung Media (video, review...) 

- Mở rộng thị trường: (ví dụ) Tìm người bán hàng ở địa phương mà Doanh nghiệp muốn mở rộng thị trường

Doanh Nghiệp liên hệ với chúng tôi bằng cách Đăng Ký tại >>ĐÂY<< nhé! 

---

Mục hỏi đáp Doanh Nghiệp

   

Tham gia Group Hỗ trợ Doanh Nghiệp