Danh Sách Người Dẫn Đường

Đây là danh sách những Người Dẫn Đường

(cập nhật ngày 10/6/2022)

Group Bùi Trường  

Bùi Trường là chuyên gia Sức Khỏe và Tình Dục chuyên nghiệp Việt Nam. Bạn sẽ được tư vấn kỹ hơn về các loại Thực phẩm chức năng và các chế độ dinh dưỡng cho cơ thể,

+ Loại Group: Sức khỏe và tình Dục

+ Số lượng thành viên: 35

 

Tham gia Group Bùi Trường

 a

Group Vũ Yến

Vũ Yến là chuyên gia về Truyền thông và xây dựng hệ thống. 

 

+ Loại Group: Nội dung và Content 

+ Số lượng thành viên: 35

 

Tham gia Group Vũ Yến

Group Hiếu Orion  

Hiếu Orion là chuyên gia về Truyền thông và nội dung

+ Loại Group: Nội dung và Độc đáo

+ Số lượng thành viên: 35

 

Tham gia Group Hiếu Orion