Hỏi đáp thắc mắc

Đây là các trang Hỏi đáp giúp các bạn có thể sử dụng Sàn Bán Hàng được tốt hơn: 

Dành cho Người Bán Hàng 

Nếu bạn là những người mong muốn vào đây để giới thiệu bán hàng và kiếm thu nhập, bạn hãy xem các câu hỏi tại đây nhé: 

   

Và nếu bạn đã hiểu mọi vấn đề và muốn đăng ký trở thành Người Bán Hàng, thì bạn hãy đăng ký tại >>ĐÂY<<

 

Dành cho Doanh Nghiệp 

Nếu bạn là những Doanh nghiệp muốn vào đây để gửi đăng ký Sản phẩm, hãy xem thông tin tại đây nhé: 

   

Và nếu bạn đã hiểu mọi vấn đề và muốn đăng ký trở thành Doanh nghiệp bán hàng, thì bạn hãy đăng ký tại >>ĐÂY<<