Hướng dẫn tạo Email cực kì đơn giản

1. Hướng dẫn cách tạo tài khoản Gmail mới trên máy tính

Vào tạo tài khoản Google > Nhập đầy đủ thông tin vào các trường bên dưới, nhấn Tiếp theo.

Nhập thông tin về Họ, Tên, Tên người dùng, Mật khẩu sau đó nhấn Tiếp theo

Nhập thông tin về Họ, Tên, Tên người dùng, Mật khẩu sau đó nhấn Tiếp theo

 

Bước 2: Nhập thông tin cá nhân

Nhập đầy đủ các thông tin hệ thống yêu cầu > Nhấn Tiếp theo.

Nhập số điện thoại và email để bảo vệ tài khoản Gmail

Nhập số điện thoại và email để bảo vệ tài khoản Gmail

 

Số điện thoại và gmail tại mục này là không bắt buộc, tuy nhiên bạn nên cung cấp để bảo mật cho tài khoản Gmail của bạn.

Bước 3: Xác minh số điện thoại

Nhấn Gửi > Kiểm tra tin nhắn trên điện thoại.

Xác nhận số điện thoại nhận mã xác minh

Xác nhận số điện thoại nhận mã xác minh

 

Nhập dãy 6 số Google vừa gửi vào máy > Nhấn Xác minh.

Nhập mã xác minh sau đó nhấn Xác minh để tiếp tục

Nhập mã xác minh sau đó nhấn Xác minh để tiếp tục

 

Bước 4: Đồng ý các điều khoản

Đọc kỹ chính sách về Quyền riêng tư và Điều khoản > Nhấn Tôi đồng ý để hoàn tất.

Đọc các chính sách tại mục Quyền riêng tư và Điều khoản sau đó nhấn Tôi đồng ý là xong

Đọc các chính sách tại mục Quyền riêng tư và Điều khoản sau đó nhấn Tôi đồng ý là xong

 

2. Hướng dẫn cách tạo tài khoản Gmail mới trên điện thoại

- Tạo Gmail trên điện thoại Android

Video dưới đây hướng dẫn tạo tài khoản Gmail trên điện thoại Android.

 

 

Bước 1: Vào tạo tài khoản Google trên trình duyệt Google > Nhập thông tin, nhấn Tiếp theo.

Nhập tên của bạn và nhấn Tiếp theo

Nhập tên của bạn và nhấn Tiếp theo

 

Bước 2: Nhập ngày, tháng, năm sinh và giới tính > Nhấn Tiếp theo.

Nhập ngày tháng năm sinh giới tính và nhấn Tiếp theo

Nhập ngày tháng năm sinh giới tính và nhấn Tiếp theo

 

Bước 3: Chọn địa chỉ Gmail được gợi ý hoặc nhấn Tạo địa chỉ Gmail của riêng bạn để tự tạo địa chỉ > Nhấn Tiếp theo.

Chọn hoặc nhập địa chỉ mail sau đó nhấn Tiếp theo để tiếp tục

Chọn hoặc nhập địa chỉ mail sau đó nhấn Tiếp theo để tiếp tục

 

Bước 4: Nhập mật khẩu cho tài khoản > Nhấn Tiếp theo.

Nhập mật khẩu và nhấn Tiếp theo

Nhập mật khẩu và nhấn Tiếp theo

 

Bước 5: Tại màn hình Thêm số điện thoại?, nhấn Tôi đồng ý.

Nhấn chọn Tôi đồng ý

Nhấn chọn Tôi đồng ý

 

Bước 6: Tại màn hình Xem lại thông tin tài khoản của bạn, nhấn Tiếp theo.

Nhấn Tiếp theo

Nhấn Tiếp theo

 

Bước 7: Tại màn hình Quyền riêng tư và Điều khoản, nhấn Tôi đồng ý.

Nhấn Tôi đồng ý để xác nhận đồng ý với các điều khoản dịch vụ của Google

Nhấn Tôi đồng ý để xác nhận đồng ý với các điều khoản dịch vụ của Google

 

- Tạo Gmail trên iPhone

Video dưới đây hướng dẫn cách tạo Gmail trên iPhone.

 

Bước 1: Truy cập vào tạo tài khoản Google trên trình duyệt Safari > Nhập đầy đủ thông tin vào các trường bên dưới, nhấn Tiếp theo.

Nhập các thông tin và nhấn Tiếp theo

Nhập các thông tin và nhấn Tiếp theo

 

Bước 2: Nhập số điện thoại, nhấn Tiếp theo > Nhập lại mã xác minh vừa nhận > Nhấn Xác Minh.

Nhập số điện thoại nhận mã xác minh, mã sẽ được gửi về máy, sau đó nhập mã và nhấn Xác minh để tiếp tục

Nhập số điện thoại nhận mã xác minh, mã sẽ được gửi về máy, sau đó nhập mã và nhấn Xác minh để tiếp tục

 

Gmail tại mục này là không bắt buộc, tuy nhiên bạn nên cung cung cấp để bảo mật cho tài khoản Gmail của bạn.

Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin cá nhân hệ thống yêu cầu > Nhấn Tiếp theo.

Nhập các thông tin cá nhân liên quan và nhấn Tiếp theo

Nhập các thông tin cá nhân liên quan và nhấn Tiếp theo

 

Bước 3: Đọc kỹ chính sách về Quyền riêng tư và Điều khoản > Nhấn Tôi đồng ý để hoàn tất.

Nhấn Tôi đồng ý để hoàn tất

Nhấn Tôi đồng ý để hoàn tất

 

Vậy là bạn đã hoàn thành đăng ký một tài khoản email cho mình rồi, bây giờ bạn đã có thể sử dụng email này để đăng ký tài khoản Người Bán Hàng. 


Xem hướng dẫn Đăng ký tài khoản Người Bán Hàng tại ĐÂY nhé!