Chuỗi Trầm Hương Bình An 6li – 108 hạt

990.000

Có thể đeo thành dây chuyền trên cổ hoặc đeo cổ tay quấn 4 vòng.

[danhchonguoiban]