Nhang Trầm Thờ Phụng Đại An (39cm – 50 nén)

100.000

Chiều dài: 29cm

Số lượng: 50 nén

Thời gian: 60 phút

Công dụng: dâng cúng Thần Phật, Chư Thần Linh, Tổ Tiên…